نمایش 1 - 1 از 1
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی:
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی گفت: حداکثر قیمت گوشت گوسفندی مرغوب در استان 80 هزار تومان است.
اشتراک در معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی