نمایش 1 - 2 از 2
مسئول بسیج دانشجویی خراسان‌جنوبی خبر داد
مسئول بسیج دانشجویی خراسان‌جنوبی گفت: تابستان امسال 564 دانشجو در قالب 30 گروه جهادی با هدف خدمت‌رسانی و رفع محرومیت‌ به نقاط محروم و روستایی اعزام می‌شوند.
مسئول بسیج دانشجویی خراسان‌جنوبی خبرداد
مسئول بسیج دانشجویی خراسان‌جنوبی گفت: 32 دانشجوی خراسان‌جنوبی در ایام نوروز در قالب سه گروه به اردوهای جهادی اعزام شدند.
اشتراک در مسئول بسیج دانشجویی خراسان‌جنوبی