نمایش 1 - 1 از 1
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی خبر داد
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در سال 96 تعداد 17 هزار و 885 ولادت ثبت شده است که نسبت به سال 95 به میزان 2 درصد کاهش داشته است و به ازای هر هزار نفر، 23 واقعه ولادت در اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.
اشتراک در مجتبی فاطمی مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی