نمایش 1 - 1 از 1
شهردار بیرجند:
شهردار بیرجند گفت: استفاده از افراد متخصص، چابک و با تجربه در شهرداری اولویت دارد و نخبگان جریان پیشگام جامعه هستند از این رو از ظرفیت نخبگان در توسعه و پیشرفت امور شهری بیرجند استفاده می‌شود.
اشتراک در فرهیختگان