نمایش 1 - 1 از 1
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی:
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی: شرایط جذب دانشجوی خارجی تسهیل و تسریع شود و در خصو صدور روادید نیز اقدامات لازم انجام شود.
اشتراک در رئیس دانشگاه آزاد اسلامی