نمایش 1 - 1 از 1
دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی خراسان جنوبی خبر داد
دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی خراسان جنوبی گفت: طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا از 27 اردیبهشت ماه لغایت 15 تیرماه امسال با شعار بدانیم و اقدام کنیم به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.
اشتراک در دبیر کارگروه سلامت و امنیت غذایی خراسان جنوبی