نمایش 1 - 1 از 1
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی خبر داد
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: قبض کاغذی برق از خردادماه امسال به صورت آزمایشی و از مهر ماه به طور قطعی صادر نخواهد شد.
اشتراک در حذف قبوض کاغذی برق