نمایش 1 - 1 از 1
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از وجود ۳۵ کانون بحرانی فرسایش بادی در استان خبر داد و گفت: ‌گردوغبار ‌نوار شرقی خراسان جنوبی منشأ خارجی دارد.
اشتراک در تالاب کجی نهبندان