نمایش 1 - 3 از 3
حادثه؛
اتوبوس مسافربری کاشمر - یزد با 9 مسافر ساعتی پیش در سیلاب محور عشق آباد- بردسکن واژگون شد.
عمليات ترميم رويه راه در مسير عشق آباد -بردسكن به طول ٨٠ كيلومتر آغاز گرديد.
گزارش ویژه؛
در حالی که نایب رئیس شورای شهر بردسکن انتخاب مدیح برای بردسکن را قطعی دانسته؛ اما متاسفانه اکثریت غالب شورای شهر نهبندان طی دو مرحله و با بحث و مجادله های فراوان مدیح را به عنوان شهردار نهبندان انتخاب کرده است.
اشتراک در بردسکن