خاورستان ۰۱:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۲/۱۰

تورم بخشی 5 مدل خودرو اعلام شد

شورای رقابت میزان تورم بخشی 5 مدل خودروی پراید 131 با فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا، تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا، سمند ال ایکس EF7 بنزینی با کیسه هوا، پژو 405 با ترمز ضد قفل و کیسه هوا و رانا را اعلام کرد.

به گزارش خاورستان میانگین درصد تغییر قیمت چهار خودروی پراید 131 با فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا، تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا، سمند ال ایکس EF7 بنزینی با کیسه هوا و پژو 405 با ترمز ضد قفل و کیسه هوا در سال 91 نسبت به 90 بر اساس نرخ ارز مبادله ای اعلام شده است.

افزایش قیمت پراید 131 با فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا 50.8 درصد، تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا 52.1 درصد، سمند ال ایکس EF7 بنزینی با کیسه هوا 53.3 درصد و تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا 52.1 درصد، پژو 405 با ترمز ضد قفل و کیسه هوا 59.7 درصد و رانا 49.4 درصد اعلام شده است.

شورای رقابت در جلسه مورخ هشتم اردیبهشت ماه جاری و پیرو ابلاغ دستورالعمل تعیین خودرو موضوع مصوبه اول اردیبهشت ماه جاری تصمیمات زیر را اتخاذ کرد.

1- توجه به وصول جدول نرخ تورم سالانه تولید خودروهای مختلف در فاصله بین فروردین ماه 1391 و فروردین ماه 1392 از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عینا طبق جدول پیوست اعلام می شود.

2- شاخص کیفیت اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد مطابق جدول پیوست عینا اعلام می شود.

3- در توضیح عبارت در دستورالعمل فوق الاشاره اضافه نمود که بهای هر نوع خودرو در ابتدای سال پیشین عبارت است از بهای همان خودرو برای مصرف کننده منهای سهم آن از هزینه های مالی بنگاه.

4- سهم هزینه های مالی عبارت است از کل سود پرداختی بنگاه بابت سود تسهیلات دریافتی به عناوین مختلف تقسیم بر ارزش کل تولید بنگاه بر مبنای بهای مصرف کننده(نقدی).

5- در مورد خودروهای غیر از خودروهایی که نرخ تورم آنها از سوی بانک مرکزی ایران اعلام شده است، نرخ تورم صنعت خودرو متوسط نرخهای تورم اعلامی است. این نرخ برای سال جاری(1392) معادل 53/26 درصد است که در دستورالعمل اعمال خواهد شد.

6- در مورد سایر خودروهایی که در میانه سال 1391 وارد بازار شده اند، خودروسازان موظفند به طور موردی از شورای رقابت استعلام نمایند.

7- هر مورد متعلقات اضافی هر یک از انواع خودروها نسبت به سال 1391(options) هزینه آن به قیمت همان خودرو اضافه می شود.

منبع: ایرنا