سرویس: سیاسی کد خبر: 100279 ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

انتشار اسامى نامزد‌های انتخابات شورا‌های اسلامى شهر بیرجند

با پایان یافتن بررسی صلاحیت نامزد‌های ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرهادر هیات‌های نظارت، اسامی نهایی این افراد منتشر شد.

انتشار اسامى نامزد‌های انتخابات شورا‌های اسلامى شهر بیرجند

به گزارش خاورستان، در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، اسامی نامزد‌های نهایی به همراه کد انتخاباتی آن‌ها از سوی فرمانداری‌ها منتشر شد.

تبلیغات این نامزد‌ها از ۲۰ خرداد آغاز می‌شود.

در مرکز استان، ۸۷ نامزد با هم رقابت می‌کنند که فهرست اسامی آن‌ها به این شرح است:

۱- آقای فریدون ابراهیمی فرزند علی کد نامزد ۱۲۴

۲ -خانم فاطمه احراری فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۲۵

۳- آقای حسن آریانا فرزند جهان بخش کد نامزد ۱۲۸

۴- آقای رامین اسلامی نوکنده فرزند محمدتقی کد نامزد ۱۲۹

۵- آقای محمدحسین آسوده فرزند رمضان کد نامزد ۱۴۲

۶- آقای محمدطا‌ها آسوده فرزند رمضان کد نامزد ۱۴۵

۷ -آقای محمداسماعیل افضل پور فرزند جبرئیل کد نامزد ۱۴۶

۸- آقای محمد اکبری فرزند علی کد نامزد ۱۴۸

۹- آقای مهدی ایمانی فرزند علی کد نامزد ۱۵۱

۱۰- آقای محمدرضا بازدیدی فرزند حسن رضا کد نامزد ۱۵۲

۱۱ -آقای محمدنصیر بامری فرزند موسی رضا کد نامزد ۱۵۴

۱۲- آقای محمدباقر بذرافشان فرزند رضا کد نامزد ۱۵۶

۱۳- آقای سامان بهرامی مشهور به دکتر سامان فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۵۷

۱۴- آقای محمد بهلولی فرزند علی کد نامزد ۱۵۸

۱۵- آقای علیرضا پرهیز فرزند عباس کد نامزد ۱۵۹

۱۶- آقای محمدجواد جعفری نوزاد فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۶۴

۱۷- آقای محسن جمیع فرزند احمد کد نامزد ۱۶۵

۱۸- آقای مجتبی حسن پور فرزند ابوتراب کد نامزد ۱۷۱

۱۹- آقای رضا حسنی صفت مشهور به دکتر حسنى صفت فرزند محمد کد نامزد ۱۷۲

۲۰- آقای محمدمهدی حسینی مشهور به حسینى حمل و نقل فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۷۴

۲۱- آقای کاظم حق شناس فرزند علیرضا کد نامزد ۱۷۵

۲۲- آقای حسین حکیم پور فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۶

۲۳- آقای نوید خرم شاد فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۹

۲۴ - آقای محمدمهدی درخشی فرزند علی کد نامزد ۱۸۲

۲۵- آقای محمدجواد رضائی فرزند محمدمهدی کد نامزد ۱۸۴

۲۶- خانم مریم رضائی فرزند صفر کد نامزد ۱۸۵

۲۷- آقای محمدرضا رفیعی فرزند مهدی کد نامزد ۱۸۶

۲۸- آقای محمد رمضانی فرزند اسداله کد نامزد ۱۸۷

۲۹- آقای رحمان روبیاتی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۸۹

۳۰- خانم زهرا رئوفی فرد فرزند مهدی کد نامزد ۱۹۱

۳۱- آقای محمدحسین زراعتکار فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۹۴

۳۲- آقای زاهد زرگر فرزند مهدی کد نامزد ۱۹۵

۳۳-  خانم حمیده زنگوئی فرزند مجتبی کد نامزد ۱۹۶

۳۴- خانم ریحانه زنگوئی فرزند سلیمان کد نامزد ۱۹۸

۳۵- آقای محمدحسن زنگوئی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۱۲

۳۶- آقای مهدی زنگوئی فرزند ناصر کد نامزد ۲۱۴

۳۷- خانم سمانه سالاری فرزند محمد کد نامزد ۲۱۵

۳۸- آقای مهدی سراجی فرزند علی محمد کد نامزد ۲۱۶

۳۹- آقای سیاوش سرمدی فرزند مرتضی کد نامزد ۲۱۷

۴۰- آقای عباس سروری مشهور به - فرزند صمد کد نامزد ۲۱۸

۴۱- آقای محمدرضا سلطانپور فرزند قدرت کد نامزد ۲۱۹

۴۲- آقای غلامرضا سلیمانی فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۴۱

۴۳- خانم زهرا سنائی فر فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۴۲

۴۴- خانم تکتم سیدآبادی فرزند حسن کد نامزد ۲۴۵

۴۵- آقای مهدی شرفی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۴۶

۴۶- آقای محمدرضا صدر مشهور به مهندس صدر شهرداری فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۴۹

۴۷- آقای محمد ضیائی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۵۲

۴۸- خانم مهدیه ضیائیان فرزند مسعود کد نامزد ۲۵۴

۴۹ -خانم فاطمه طاهرپور فرزند خان بابا کد نامزد ۲۵۶

۵۰- آقای ابوالحسن طوری فرزند حسین کد نامزد ۲۵۷

۵۱- آقای مهدی عادل مقدم مشهور به مقدم فرزند علیرضا کد نامزد ۲۵۸

۵۲- آقای مهدی عارفی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۵۹

۵۳- آقای فرهاد عباس زاده مشهور به حسین فرزند حسن کد نامزد ۲۶۱

۵۴- آقای مهدی عبدالرزاق نژاد مشهور به حاج آقا عبد الرزاق فرزند علیرضا کد نامزد ۲۶۲

۵۵- آقای سیدامیرحسین علوی فرزند مهدی کد نامزد ۲۶۴

۵۶- خانم مهین علی آبادی فرزند رضا کد نامزد ۲۶۵

۵۷- آقای عباس علی پور فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۶۷

۵۸- آقای ابوالفضل علی زاده بیرجندی فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۶۸

۵۹- آقای اسحق عنایتی مشهوربه سرهنگ فرزند علی کد نامزد ۲۶۹

۶۰- خانم مرضیه فارسی فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۷۱

۶۱- آقای فرید فروزانفر فرزند غضنفر کد نامزد ۲۷۴

۶۲- خانم عفت قلاسی فرزند غلام حیدر کد نامزد ۲۷۶

۶۳- خانم فرحناز کارگشا فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۷۸

۶۴- آقای حجت کدخدا فرزند هوشنگ کد نامزد ۲۸۱

۶۵- آقای علی کریمدادی فرزند الهیار کد نامزد ۲۸۴

۶۶- آقای حجت کفاشی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۸۵

۶۷- آقای علی کهنسال فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۸۶

۶۸- آقای مشتاق مالکی فرزند مسعود کد نامزد ۲۸۹

۶۹- آقای محمدرضا محسنی فرزند عباسعلی کد نامزد ۲۹۱

۷۰- آقای علی محقی مشهور به محقى فرزند محمد کد نامزد ۲۹۲

۷۱- آقای مصطفی محمدپور فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۹۴

۷۲- خانم فاطمه محمدی کاریزنو مشهور به محمدی فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۹۵

۷۳- آقای علیرضا محمودی راد مشهور به دکتر محمودی راد فرزند سیف اله کد نامزد ۲۹۶

۷۴- آقای امین الله مداح فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۹۷

۷۵- آقای مسعود مستقیم فرزند علیرضا کد نامزد ۲۹۸

۷۶- آقای حسن معافی فرزند محمد کد نامزد ۴۱۲

۷۷- آقای مهدی میری مشهور به مهندس میری فرزند محمود کد نامزد ۴۱۶

۷۸- خانم نگین ناصح فرزند محمدمهدی کد نامزد ۴۱۷

۷۹- خانم ویدا ناصری فرزند مهدی کد نامزد ۴۱۸

۸۰- آقای احسان نجارباشی فرزند محمدرضا کد نامزد ۴۱۹

۸۱- آقای صادق نصرالهی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۴۲۱

۸۲- آقای ناصر نیک نیا فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۲۷

۸۳- خانم فاطمه زهراء هلال بیرجندی فرزند محمدحسن کد نامزد ۴۲۹

۸۴- خانم فاطمه واعظی فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۵۱

۸۵- آقای مصطفی وقاری مقدم فرزند محمدعلی کد نامزد ۴۵۲

۸۶- آقای هادی ولی پورمطلق فرزند غلامحسین کد نامزد ۴۵۴

۸۷- آقای مرتضی یزدان شناس فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۴۵۶

خبرگزاری صدا وسیما

انتهای پیام/127

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

پربازدیدترین ها

آخرین مطالب