نمایش 1 - 3 از 3
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی:
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در خراسان جنوبی تعداد 574 هزار نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی بودند که تعداد 493 هزار و 745 نفر برای دریافت کارت هوشمند اقدام کرده‌ و حدود 80 هزار نفر باقی مانده‌اند.
مدیرکل ثبت احوال خراسان‌جنوبی خبر داد
مدیرکل ثبت احوال خراسان‌جنوبی گفت: در 11 ‌ماهه امسال 15 هزار و 581 واقعه ولادت در خراسان‌جنوبی ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 درصد کاهش داشته است.
در 2 ماهه نخست سال جاری صورت گرفت
رئیس اداره ثبت احوال قاینات گفت: در دو ماهه نخست سال جاری تعداد 687 شناسنامه مکانیزه بالای 15 سال در این شهرستان صادر شده است.
اشتراک در شناسنامه مکانیزه