نمایش 1 - 10 از 102
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: با گسترش سامانه پر ارتفاع جنب حاره‌ای طی امروز و فردا حدود 4 تا 6 درجه دمای هوا افزایش پیدا می‌کند.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: طی امروز و فردا به طور نسبی دمای هوا حدود 2 تا 3 درجه کاهش می‌یابد.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: از اواخر وقت امروز تا چهارشنبه جاری وزش باد شدید گاهی خیلی شدید سبب خیزش گرد و خاک، کاهش میدان دید افقی و کاهش کیفیت هوا در منطقه خواهد شد.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: طی امروز و فردا وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با گرد و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در استان پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: طی 24 ساعت گذشته تقریبا در همه ایستگاه‌های استان به جز زهان و سربیشه دماهای بالای 40 درجه را ثبت کرده‌اند.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: مطابق با الگوی نقشه‌ها به تدریج از امشب و به ویژه فردا تا شنبه هفته آینده بر سرعت وزش باد در منطقه افزوده‌ می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: طی امروز تا روز پنجشنبه جاری از سرعت وزش بادهای شدید کاسته شده و در برخی نقاط به ویژه مرز شرقی گاهی وزش باد شدید لحظه‌ای و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان این‌که سرعت باد لحظه‌ای در بیرجند طی صبح امروز به 101 کیلومتر در ساعت رسیده است، گفت: سرعت باد در شهرستان‌های طبس 65، فردوس 58، سرایان 47، زهان 68، سربیشه 61 کیلومتر در ساعت گزارش شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه جاری از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد، گفت: از فردا تا اواسط هفته جاری با تقویت اختلاف فشار در منطقه شرق کشور وزش بادهای شدید و خیزش گرد و خاک را به همراه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: طی سه روز آینده گاهی وزش باد شدید و گردو خاک و در مرز شرقی استان در برخی ساعات کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

صفحه‌ها

اشتراک در نخعی