نمایش 1 - 5 از 5
سوابق بدعهدی آمریکا از ایران تا هم پیمانانش/ وقتی آمریکا انگلیس را هم دور زد!
کودتای ۲۸ مرداد، مصداق بارز بدعهدی و خیانت آمریکایی‌ها در کشور ما به حساب می‌آید. آمریکایی‌ها حتی در ماجرای ۲۸ مرداد به هم پیمانان خودشان هم رحم نمی‌کنند و حاضر نمی‌شود تا منافع به دست آمده را با آن‌ها تقسیم کند.
سوابق وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم؛
دولتی ها بار دیگر در ادامه روند گذشته خود، بر معرفی گزینه های مسئله دار تاکید دارند و رئیس جمهور این بار در شرایطی فخرالدین دانش را مجلس معرفی کرده است که وی از مرتبطین نزدیک به جبهه منحله مشارکت و قائم مقام معین در وزارت علوم دولت اصلاحات بوده است.
روابط علامه مصباح و مقام معظم رهبری بسیار صمیمانه‌تر و نزدیک‌تر بود بطوریکه تعابیر بسیار ویژه‌ای را در حق ایشان بکار برده بودند.
وزیر نفت علت برکناری تعداد زیادی از مدیران نفتی را همزمان با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید،بی‌سوادی و غیرنفتی بودن این افراد عنوان کرد، در حالی که بررسی‌های صورت گرفته از سوابق علمی و استخدامی این مدیران وضعیت دیگری را نشان می دهد.
آیا سراج الدين میردامادی مدحی شماره 2 است؛
آيا اگر ما هم برويم اونور آب و كمي گرد و خاك كنيم قول مي دهند بعد از برگشتن پيروزمندانه پستي مقامي مسندي سكه اي چيزي بهمان بدهند تا روزنامه اي راه بيا ندازيم يا اگر باز خاطر ملوكانه مان مكدر شد فرنگي آنتاليايي سواحل كارائيبي جايي برويم و چند وقتي خوش بگذرانيم تا خستگي عبادت از تنمان خارج شود؟
اشتراک در سوابق