نمایش 21 - 30 از 76
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: مطابق با الگوی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی با تقویت اختلاف فشاری در منطقه از فردا شب تا پایان هفته جاری وزش باد شدید و خیزش گردو خاک پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: با توجه به الگوی حاکم بر نقشه‌های پیشیابی طی امروز و فردا وزش باد شدید لحظه‌ای و گردوخاک به ویژه طی امروز برای نیمه شرقی استان قابل پیش‌بینی است.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: با توجه به اینکه در الگوی نقشه‌های پیشیابی تغییر عمده‌‌ای دیده نمی‌شود و کماکان برای امروز و فردا گاهی وزش تندباد و گردو خاک و در برخی نقاط وزش باد لحظه‌ای پیشبینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه طی امروز و فردا گاهی وزش تندباد و گردو خاک در استان قابل پیش‌بینی است، گفت: دمای هوا طی سه روز آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و ماندگاری هوای گرم در این مدت پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی از روند کاهش نسبی دمای هوا طی امروز خبر داد و گفت: بر این اساس تا پایان هفته جاری از شدت گرما در استان کاسته خواهد شد.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌های پیش‌یابی تا اواسط هفته جاری شرایط جوی در اغلب نقاط استان نسبتا آرام پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: با توجه به خروجی مدل‌های پیشیابی و حضور جریانات ناپایدار ضعیف در تراز میانی جو استان طی 24 ساعت آینده گاهی وزش تندباد و گردوخاک، در برخی نقاط کاهش دید افقی و رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: طی سه روز آینده در ساعات بعدازظهر و شب احتمال رگبار و رعدو برق پراکنده در استان به خصوص برای نیمه شرقی پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: به لحاظ دمایی تا روز جمعه جاری روند تغییرات دمایی افزایشی خواهد بود و برای فردا و روز جمعه شرایط جوی و آسمانی آرام در غالب نقاط صاف پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: طی امروز احتمال بارندگی در ساعات آینده برای شمال شرق خراسان‌جنوبی وجود دارد.

صفحه‌ها

اشتراک در لطفی