نمایش 1 - 3 از 3
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون کشور خبر داد
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون کشور با اشاره به این‌که نگاه ویژه‌ای به تعاونگران زن داریم، گفت: امسال 500 میلیون تومان ضمانت بدون وثیقه برای تعاونگران زن و همچنین 300 میلیون تومان ضمانت برای تعاونگران مرد صادر می‌شود.
پورابراهیمی:
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت:در صورت پذیرفتن FATF هیچ تضمینی برای استفاده و بهره‌گیری از روابط و عضویت ایران در FATF وجود ندارد که نمونه بارز آن برجام است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی:
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: وقتی که پرونده ها به شعب ارجاع می شود حاضریم برای تک تک پرونده ها از محل صندوق ضمانت، تامین وثیقه و ضمانت داشته باشیم.
اشتراک در ضمانت