نمایش 1 - 10 از 10
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی خبر داد
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در خراسان جنوبی تاکنون تعداد 23 هزار و 237 نفر به نام ‌های مبارک مهدی و حجت مزین و نام گذاری شده‌اند.
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی:
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در خراسان جنوبی تعداد 574 هزار نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی بودند که تعداد 493 هزار و 745 نفر برای دریافت کارت هوشمند اقدام کرده‌ و حدود 80 هزار نفر باقی مانده‌اند.
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی خبر داد
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: 62 هزار و 57 نفر در خراسان‌جنوبی به نام‌های حسین، ابوالفضل، عباس و سجاد نامگذاری شده‌اند.
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی خبر داد
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: تا پایان بهمن ماه تعداد 196 هزار و 215 نفر به نام مبارک حضرت صدیقه کبری(س) مزین و نام گذاری شده‌اند.
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی:
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی تعداد واجدین دریافت کارت ملی هوشمند را 569 هزار نفر در استان بیان کرد و گفت: در حال حاضر 80 هزار نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام نکرده‌اند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به این‌که اگر ایمان ضعیف باشد با ثروت نمی‌شود جای ایمان را پر کرد، گفت: شعارهایی مانند فرزند کمتر زندگی بهتر، افکار وارداتی هستند.
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی:
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: 82 درصد جمعیت خراسان جنوبی مشمول دریافت کارت ملی هوشمند شده اند.
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی خبر داد
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا ابتدای خردادماه تعداد 54 هزار و 861 درخواست کارت هوشمند ملی در خراسان جنوبی ثبت شده است.
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی خبر داد
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت:بیش از 40 نوزاد فروردین امسال در خراسان جنوبی به نام و القاب حضرت ابوالفضل(ع) نامگذاری شدند.
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی:
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: از ابتدای تاسیس سازمان ثبت احوال تاکنون تعداد 97 هزار و 195 نفر در استان به نام مبارک علی و القاب حضرت علی(ع) نامگذاری شده‌اند.
اشتراک در مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی