نمایش 1 - 1 از 1
معاون فرهنگی دانشگاه بیرجند:
معاون فرهنگی دانشگاه بیرجند گفت: در یک سال و نیم اخیر حمایت ها از سرآمدان و نخبگان کمرنگ شده که شاید دلیل آن مسائل اقتصادی کشور باشد.
اشتراک در سید محمد حسین قریشی