نمایش 1 - 5 از 5
سرپرست بنیاد نخبگان خراسان‌جنوبی خبر داد
سرپرست بنیاد نخبگان خراسان‌جنوبی از کمک 8.5 میلیارد تومانی به مراکز رشد و فناوری خراسان جنوبی مربوط به مصوبات سفر معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به بنیاد نخبگان این استان خبر داد.
استاندار خراسان جنوبی:
استاندارخراسان‌جنوبی گفت: مشکل عمده استان در زمینه محصولات راهبردی بحث خام فروشی است که فرآوری در استان صورت نمی‌گیرد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان‌جنوبی:
رئیس مجمع نمایندگان خراسان‌جنوبی گفت: خراسان‌جنوبی در زمینه محصولاتی مانند زرشک، زعفران و عناب رتبه‌های برتری دارد اما یک برنامه جامعی در خصوص کاشت، داشت و برداشت این محصولات وجود ندارد و این محصولات به صورت سنتی کشت می‌شوند.
وزیر جهاد کشاورزی:
وزیر جهاد کشاورزی گفت: متأسفانه مقداری در فرآوری و گرفتن اکسیر زعفران عقب هستیم و امیدواریم شرکت‌های دانش‌بنیان که در کشور راه‌اندازی شده‌اند بتوانند این مشکل را بررسی کنند.
گزارش ویژه/
باز هم بسیج؛ مثل همیشه و بدون هیچ وظیفه ستادی، بسیج می شود تا بتواند با اقدامی جهادگونه در جهت توسعه کشاورزی روستاها و همچنین ایجاد ارزش افزوده برای استان و همچنین کشور حرکت کند.
اشتراک در محصولات استراتژیک