نمایش 1 - 2 از 2
امام جمعه زیرکوه:
امام جمعه زیرکوه گفت: در حال حاضر در خود مرکز شهرستان هنوز دانش آموزان نمونه ما در کانکس درس می خوانند و نیازمند توجه خیرین برای ساخت کلاس درس هستیم.
امام جمعه زیرکوه:
امام جمعه زیرکوه گفت:روز جهانی قدس تنها روز مبارزه با اسرائیل نیست بلکه روز مبارزه با همه کسانی است که به جان اسلام افتاده اند و اسرائیل از این طریق اهدافش را پیاده می کند.
اشتراک در مرتضایی نیا