نمایش 61 - 70 از 77
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون درد جانکاه روستاهای ما مطرح شده و مسئولان و دولت باید در این خصوص توجه بیشتری داشته باشند که باید نگرش به روستاها تغییر کند.
در کارگروه تخصصی اشتغال استان مطرح شد؛
نماینده مردم شهرستانهای سرایان، طبس، بشرویه و فردوس در مجلس شورای اسلامی گفت: آمار نرخ رشد بیکاری و اشتغال در خرایان جنوبی درست نیست.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی از دولت یازدهم به خاطر کم کاری ها در حوزه نهبندان و سربیشه گلایه داریم، یادآورشد: آبرسانی به روستاها و منطقه باید صورت بگیرد که متاسفانه این بی آبی سبب مهاجرت می شود.
افضلی نماینده ی مردم سربیشه و نهبندان:
افضلی گفت: به عنوان نماینده‌ی مردم نهبندان و سربیشه اعلام وضعیت قرمز میکنم. وضعیت قرمز انسانی، زیست محیطی و امنیتی. این منطقه تمام خطوط قرمز بحران را رد کرده است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی:
نظر افضلی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: در دیدار با معاون وزیر راه برای زیرسازی و انجام 70 کیلومتر از راههای روستایی نهبندان و سربیشه دستور تامین اعتبار شد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه:
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون بعد از انتخابات باید ادبیات سازندگی و رفاقت و خدمت باشد، ما دولتی چابک و کارآمد نیاز داریم و مسئولین اهل هر تفکر سیاسی که هستند باید تلاش و کار مضاعف را در دستور کار خود قرار دهند.
نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی:
نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: در رابطه با اجرایی شدن سند 2030 باید به صورت کارشناسانه وارد عمل شد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه اعتبارات طرح توسعه نهبندان و سربیشه در سال 95 پرداخت نشد.
نماینده مردم نهبندان وسربیشه در مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم نهبندان وسربیشه در مجلس شورای اسلامی، گفت: در راستای تلاش های انجام شده در کمیسون کشاورزی، اعتبارات احیای قنوات از ۲۰ میلیارد تومان به ۱۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه مجری انتخابات، رئیس ستاد تبلیغات باشد اشتباهی بزرگ و مغایر قانون است.

صفحه‌ها

اشتراک در افضلی