نمایش 1 - 2 از 2
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب طرح مرتبط با رفع مشکلات بیمه تکمیلی ایثارگران گفت: طبق این مصوبه بنیاد شهید مکلف به تقبل هزینه‌های بیمه تکمیلی ایثارگران شده است.
گزارش/
طبق مصوبه جدید از نیمه‌دوم سال‌جاری، پرداخت هزینه‌های درمانی ایثارگران از بنیاد شهید و امور ایثارگران به دستگاه اجرایی مربوطه محول شد اما برخی دستگاه‌ها از پرداخت این هزینه‌ها شانه‌خالی می‌کنند که این موضوع باعث سرگردانی ایثارگران شده است.
اشتراک در بنیاد شهید و امور ایثارگران