نمایش 1 - 2 از 2
طرحی که به تازگی در مجلس سنای آمریکا ارائه شده خواستار جلوگیری از پرداخت 1.7 میلیارد دلار بدهی‌ است که دولت آمریکا وعده تسویه آن را داده است.
سوابق بدعهدی آمریکا از ایران تا هم پیمانانش/ وقتی آمریکا انگلیس را هم دور زد!
کودتای ۲۸ مرداد، مصداق بارز بدعهدی و خیانت آمریکایی‌ها در کشور ما به حساب می‌آید. آمریکایی‌ها حتی در ماجرای ۲۸ مرداد به هم پیمانان خودشان هم رحم نمی‌کنند و حاضر نمی‌شود تا منافع به دست آمده را با آن‌ها تقسیم کند.
اشتراک در دبه