نمایش 1 - 9 از 9
هانی زاده در گفتگو با خاورستان:
کارشناس سیاسی گفت: ایران حداقل یکسال زمان نیاز دارد که به شرایط قبل از برجام برگردد و ایران از هم اکنون باید سازوکارهای باز گشت به قبل از توافق نامه برجام را تعریف کند.
کارشناس مسائل سیاسی:
کارشناس مسائل سیاسی گفت: قرارداد توتال بیشتر شبیه قرارداد ترکمنچای و یک جفای آشکار به ملت ایران است و به همین دلیل باید مجلس ورود جدی داشته باشد و ابهامات را برطرف کند.
هانی زاده:
کارشناس مسائل سیاسی گفت: اقدام اخیر مجلس برای تقابل با آمریکا، یک اقدام منطقی، کاملا حساب شده، انقلابی و یک نوع حرکت در مقابل رفتار تهاجمی آمریکا و برایند خواست مردم ایران است.
کارشناس مسائل سیاسی:
کارشناس مسائل سیاسی گفت:دولت یازدهم در حوزه اقتصادی و معیشتی نتوانسته است به وعده های خود عمل کند و این یک چالش جدی برای این دولت در انتخابات ریاست جمهوری آینده خواهد بود
هانی زاده در گفت‌وگو با خاورستان:
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: در مسائل بین الملل دولت یازدهم گام هایی برداشت اما تمام این گام ها لرزان بوده است و هیچ گونه تاثیری در حوزه اقتصادی و داخلی نداشت.
کارشناس مسائل سیاست خارجه:
کارشناس مسائل سیاست خارجه گفت: برجام دارای ضعف های ساختاری است که یکی از این ضعف ها نبود کمیته بین المللی داوری برای تحت فشار قراردادن آمریکا و اجبار آمریکا به قبول بندهای توافق نامه است.
هانی زاده:
کارشناس مسائل سیاسی گفت: برخی از جریان ها قصد باج گیری از قوه قضائیه را دارند و سعی می کنند با طرح مسائل انحرافی و غیرواقعی قوه قضائیه را در موضع انحرافی قرار دهند تا بتوانند امتیازگیری بیشتری داشته باشند.
هانی‌زاده در گفت‌وگو با خاورستان مطرح کرد؛
کارشناس مسائل سیاسی گفت: وزیر نفت بهره برداری مشترک از چاه های نفتی میان ایران، قطر، کویت و عراق را دستاویزی برای گریز از قانون قرار داده است.
حسن هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه مطرح کرد؛
هانی زاده گفت: تجزیه و تحلیل تصاویر دریافت شده از حادثه نشان می دهد که عاملی انسانی در شکل گیری این حادثه دردناک موثر بوده است؛ برآیند گزارشات و تحلیل اجساد قربانیان حادثه حاکی از آن است که نوعی مواد سمی ناشناخته علیه حجاج بیت الله الحرام در منا بکار گرفته شده است
اشتراک در هانی زاده