نمایش 1 - 3 از 3
هانی زاده:
کارشناس مسائل سیاسی گفت: برخی از جریان ها قصد باج گیری از قوه قضائیه را دارند و سعی می کنند با طرح مسائل انحرافی و غیرواقعی قوه قضائیه را در موضع انحرافی قرار دهند تا بتوانند امتیازگیری بیشتری داشته باشند.
هانی‌زاده در گفت‌وگو با خاورستان مطرح کرد؛
کارشناس مسائل سیاسی گفت: وزیر نفت بهره برداری مشترک از چاه های نفتی میان ایران، قطر، کویت و عراق را دستاویزی برای گریز از قانون قرار داده است.
حسن هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه مطرح کرد؛
هانی زاده گفت: تجزیه و تحلیل تصاویر دریافت شده از حادثه نشان می دهد که عاملی انسانی در شکل گیری این حادثه دردناک موثر بوده است؛ برآیند گزارشات و تحلیل اجساد قربانیان حادثه حاکی از آن است که نوعی مواد سمی ناشناخته علیه حجاج بیت الله الحرام در منا بکار گرفته شده است
اشتراک در هانی زاده