نمایش 1 - 3 از 3
یک ماه پس از سیل؛
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: 13 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار ملی برای قنات‌های استان تصویب شد که در صورت تأمین اعتبار بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به قنات‌ها برطرف می‌شود.
توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران ‎صورت می‎گیرد
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: 8 بنای تاریخی در 6 شهرستان استان برای نخستین‌بار با همکاری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مرمت می‌شود.
در حاشیه‌ی جنوب شهر قاین و بر دامنه‌ی رشته‌کوه قهستان، مقبره‌ای قرار دارد که متعلق به یکی از عرفای نام‌دار،‌ سیاستمدار و شاعر قرن چهارم و پنجم هجری قمری است.
اشتراک در مرمت