نمایش 61 - 63 از 63
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی مطرح کرد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: در بعضی از نقاط استان دمای هوا زیرصفر بوده است و سرعت وزش بعضی در برخی نقاط استان، تداوم یخبندان را نشان می‌دهد.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی بیان کرد: مطابق تحلیل نقشه‌های هواشناسی، در روزهای آینده شاهد پدیده وزش‌ بادهای شدید همراه با گرد و خاک در استان خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی:
کارشناس هواشناسی از ادامه وزش گرد و خاک و وزش باد شدید در استان تا روز چهارشنبه در استان خبر داد.

صفحه‌ها

اشتراک در کارشناس هواشناسی