نمایش 51 - 60 از 63
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از فرداشاهد بارش پراکنده باران در اکثر نقاط استان خواهیم بود.
کارشناس هوا شناسی:
کارشناس هوا شناسی خراسان جنوبی گفت:در مرکز استان دمای هوا برای امشب و فرداشب بدون تغییر است و تا پایان هفته هم تغییرات ناچیز بوده و هوا خنک خواهد بود.
کارشناس هواشناسی:
کارشناس هواشناسی استان از ادامه روند کاهش دما تا اواخر هفته آینده در خراسان جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ضمن اشاه به تداوم گرمای هوا در استان، گفت: پیش بینی می شود دمای هوا به بیش از 40 درجه خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: پیش بینی هوا، صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش دمای هوا و کاهش 4 تا 6 درجه ی دما است.
کارشناس هواشناسی استان:
کارشناس هوا شناسی خراسان جنوبی گفت: از امروز شاهد روند افزایش دما در استان خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خبرداد
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: اوج بارش ها در روز های دوشنبه و سه شنبه خواهد بود که سبب جاری شدن روان آب ها و سیل خواهد شد.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی:
کارشناس هوا شناسی استان با بیان اینکه سامانه بارشی تا روز دوشنبه در استان خواهد بود تاکید کرد: از روز دوشنبه روند کاهش دما در سطح استان را شاهد خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اعلا کرد
کارشناس هوا شناسی افزود: طی 24 ساعت گذشته بیرجند بعد از ارومیه و تبریز سردترین مرکز استان با 10 درجه زیر صفر در کشور بوده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی:
کارشناس هوا شناسی استان خراسان جنوبی تاکید کرد: امشب در نیمه شرقی استان دمای هوا به طور نسبی کاهش خواهد داشت.

صفحه‌ها

اشتراک در کارشناس هواشناسی