نمایش 31 - 33 از 33
بنیاد نخبگان
حمایت و مشارکت بنیاد نخبگان از 31 همایش بصورت هدفدار برای رشد و توسعه ی استان
رهبر معظم انقلاب در دیدار نخبگان جوان کشور:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخبگان جوان کشور فرمودند: پیشرفت علمی باید درون زا و متکی به استعدادهای درونی باشد زیرا حرکت، جهش و رشد علمی از درون، زمینه ساز وزانت، اعتبار، ارزش و ابهت کشور و ملت است.
نخبگان شهريور امسال در اردوهاي جهادي مناطق محروم خراسان جنوبي شرکت مي کنند.

صفحه‌ها

اشتراک در نخبگان