نمایش 1 - 3 از 3
خاورستان/ سرپرست شرکت سیمان قاین خبرداد
سرپرست شرکت سیمان قاین گفت: در حال حاضر کارخانه سیمان قاین با 8 درصد افزایش ظرفیت تولید 140 هزار تن کلینکر دپو دارد اگر به همین روال ادامه یابد ممکن است کار را به تعطیلی بکشاند.
رئیس اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی قاین گفت: علی‌رغم پیگیری های متعدد، سهم سیمان مجتمع فرهنگی ورزشی کارگران قاین در پیچ وخم مذاکرات وپیگیری ها گم شده است وبه جزگرد وغبارسیمان چیزی عاید کارگران شهرستان نمیشود.
عارف تاجر افغانستانی در گفتگو با نسیم قاین:
تجار افغانستانی یکی از دلایل خرید سیمان قاین را کیفیت خوب سیمان قاین دانست وافزود: سال گذشته 330هزارتن سیمان از قاین به افغانستان صادر شده است وامیدواریم این میزان امسال به 450هزارتن افزایش یابد.
اشتراک در کارخانه سیمان قاین