نمایش 11 - 20 از 25
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: به لحاظ تغییرات دمایی طی امروز افزایش دمای هوا جزئی و ناچیز است اما از فردا این روند محسوس می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خبرداد
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: طی سه روز آینده به تناوب وزش باد، افزایش ابر و برای فردا در برخی از نقاط رگبار خفیف باران قابل پیش‌بینی است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خبرداد
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: شرایط جوی استان صاف همراه با افزایش نسبی دما و گاهی وزش باد پیش بینی شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خبرداد
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در 24 ساعت آینده شرایط جوی استان صاف گاهی با وزش باد و همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خبرداد
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در نواحی مرز شرقی وزش تند باد شدید و کاهش دید افقی پیش بینی شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در مرز شرقی گاهی وزش باد شدید و کاهش میزان دید افقی پیش بینی شده است
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی :
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت:به تدریج از فردا بعداظهر با تقویت اختلاف فشاری در منطقه ی شرق استان شاهد افزایش وزش باد و گردو خاک خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از فردا دمای هوا تا 1 درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت و از فردا تا پایان هفته جاری ماندگاری هوای گرم در منطقه پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: برای 24 ساعت آینده آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و افزایش موقت ابر پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: برای 24 ساعت آینده آسمان صاف تا کمی ابری، گاهی با وزش باد و در اواخر وقت با افزایش ابر پیش بینی می‌شود.

صفحه‌ها

اشتراک در وزش باد