نمایش 1 - 2 از 2
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی:
رئیس اداره تعاون و امور رفاهی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی گفت: تعداد کل دانش آموزان بیمه شده در استان خراسان‌جنوبی 164 هزار و 104 نفر است.
برای ایام نوروز؛
برای نخستین بار در کشور، سرویس بیمه حوادث انفرادی بر بستر تلفن همراه برای ایام نوروز ۹۴ راه اندازی شد.
اشتراک در بیمه حوادث