نمایش 1 - 3 از 3
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی:
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: پهنه شرق کشور در محدوده خراسان‌جنوبی مستعد تعامل با کشور افغانستان و ایجاد بنادر خشک است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی:
مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: تعدادی پروژه در حوزه راه و شهرسازی استان آماده افتتاح است که این پروژه ها توسط وزیر راه و شهرسازی همزمان با سفر رئیس جمهور به استان در هفته آخر بهمن به افتتاح خواهد رسید.
سرپرست راه‌وشهرسازی خراسان‌جنوبی:
سرپرست راه‌وشهرسازی خراسان‌جنوبی گفت: : برای اجرای باند دوم راه‌های استان اعتباری بالغ بر 32 میلیارد تومان در قانون بودجه سال 94 پیش‌بینی شده است.
اشتراک در باند دوم