نمایش 21 - 26 از 26
روحانیون خراسان جنوبی در تحصن اعتراضی به سخنان سخیف استاندار/ 28
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه وزیر بهداشت که برخورد صورت گرفته بود موضوع با عذرخواهی حل شد و بهتر بود استاندار نیز عذرخواهی می‌کرد.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید دست به دست هم دهیم و مسائل حل شود چرا که این عقب ماندگی‌ها زیبنده مردم نیست.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر برجام برای کشور منفعتی نداشته باشد ایران مجبور به اجرای توافق یک جانبه ای نخواهد بود.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با گلایه از کم بودن سرانه پژوهشی کشور، گفت: باید بنیاد نخبگان و وزارت علوم به پژوهش در کشور بها دهند و تحقیقات در کشور حمایت شود و در کشور یک خیزش به وجود آید.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: مسوولان ساکت نیستند و اقدامات و کارها را با احتیاط انجام می‌دهند تا واقعیت روشن شود چرا که مردم کشور ایران و دنیا خواهان برخورد مناسب با عربستان هستند.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خاورستان:
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هیچ گاه به سخنان آقای مطهری اهمیتی نمی دهد و هیچ گاه سخنان چنین افراد از سوی مجلس پذیرفته نیست.

صفحه‌ها

اشتراک در نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی