نمایش 1 - 2 از 2
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مکلف شده ایم دانشگاه ها را به سمت بین المللی پیش ببریم و دانشگاه های خراسان جنوبی ظرفیت بین المللی شدن را دارد که ضمن رعایت مباحث امنیتی نباید شاهد تفریط و افراط باشیم.
25 آذرماه صورت می گیرد
نماینده مردم تهران در مجلس 25 آذرماه با حضور در بیرجند در جمع دانشجویان دانشگاه های خراسان جنوبی در سالن اجلاس نماز دانشگاه پیام نور بیرجند سخنرانی می کند.
اشتراک در دانشگاه های خراسان جنوبی