نمایش 91 - 100 از 251
63 میلیارد نیاز سیستم گرمایشی مدارس و نیاز 630 میلیاردی برای تجهیز سیستم گرمایش مرکزی مدارس عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
کاهش آمار ازدواج در استان و چالش بودجه برای استان‌های شرق عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
خواسته‌های رانندگان به حق بود و کنسرسیوم بانکی ایستگاه پیش روی راه آهن استان عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
پیمانی دوباره با 2000 شهید و تو تنها نمی‌مانی... عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
بازار واقعی زرشک و آینده غبارآلود در انتظار استان عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
آخرین خبرها از طرح انتقال آب و شناسایی 36 شهید هنرمند در استان عناوین صفحه نخست روزنامه های امروز خراسان جنوبی هستند.
پیشنهاد 3 نماینده به استاندار و آزمون دولت پس از انتصاب هفتمین استاندار عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
ظرفیت‌های استان باید شکوفا شود و دارهای فروافتاده فرش عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
اولین مصاحبه استاندار، اعتماد دولت به معتمدیان و سقوط به رتبه بیست و پنجم عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
سرگردانی متقاضیان کارت سوخت در مراکز ثبت‌نام، رتبه دوم تخلفات سرعت در کشور و تکرار آژانس شیشه‌ای عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.

صفحه‌ها

اشتراک در صفحه نخست