نمایش 31 - 40 از 244
"توصیه‌های رئیس جمهور برای خراسان‌جنوبی"، "بازی با افکار عمومی" و "رئیس جمهور پای کار توسعه خراسان‌جنوبی" عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان‌جنوبی هستند.
"2دهم متر مربع سرانه ورزشی شمال شهری‌های بیرجند"، "حضور میدانی برای کشف واقعیت آماری" و "بسیج سازش‌کار نیست" عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان‌جنوبی هستند.
"مدیران با تولیدکنندگان مدارا کنند"، "فرصت‌سوزی در استان" و "مدیران ممنوع الخروج" عناوین صفحه نخست روزنامه‌های خراسان‌جنوبی هستند.
"نسخه میانبر"، "ساز ناکوک صنعت خراسان‌جنوبی" و "اقدام دیرهنگام" عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان‌جنوبی هستند.
"جاده بیرجند - قائن سانتی‌متری به بهبودی نزدیک نشد" و "خراسان‌جنوبی عطرآگین از حضور سه شهید گمنام" عناوین صفحات نخست روزنامه‌های امروز خراسان‌جنوبی هستند.
"خداقوتی استاندار به روزنامه کلاسیک"، "به نه گفتن و نتوانستن حساسیت دارم" و "ورود زنان به قاچاق سوخت" عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان‌جنوبی هستند.
"تبریک به روزنامه کلاسیک"، "آغاز تعریض خیابان ارتش" و "آمارهای هشدار دهنده پزشکی قانونی" عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان‌جنوبی هستند.
"پانزدهمین زادروز"، "اقدام انقلابی شورا" و "استاندار:برای کار کردن وقت کم می‌آورم" عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
"نگاه‌ها به سفر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)"، "آب؛ صورت مسئله‌ای که پاک می‌شود" و"نقشه آقای استاندار برای استان سی‌ویکم" عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
"ابلاغ بودجه 5 هزار مسکن محرومان"، "برخی مدیران؛ عامل معطلی پروژه‌ها هستند" و "دکترین توسعه" عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.

صفحه‌ها

اشتراک در صفحه نخست