نمایش 81 - 90 از 255
65 پزشک متخصص؛ سهمیه امسال استان و فشار مزایده‌ها بر گلوی مسکن عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
60 کیلومتر دو بانده‌سازی معطل توجه سازمان برنامه و بودجه، داستان تلخ گردشگری بیرجند به روایت آمار و راه، راه آهن، فرودگاه عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
کشت زعفران بدون نیاز به آب و خاک، سبقت از مرگ و پرونده‌ جاده‌های خراسان جنوبی روی میز وزیر راه عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
حوله‌های پنبه‌ای در اروپا و پس از باران عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
اظهارات فرمانده نهاجا درباره استقرار نیروی هوایی در بیرجند، درآمدی به بزرگی یارانه و خراسان جنوبی شاهراه خدمت جهاد کشاورزی عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
530 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال 97 ، خط قرمز در سفر وزیر سبز و توصیه‌های آقای وزیر عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
پول‌های بلوکه شده در کارت پارک‌های بیرجند و بخش خصوصی هیچ حمایتی از ورزش نمی‌کند عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
ما هم می‌آییم، مانند همیشه و راه‌آهن استان نزدیک ایستگاه کلنگ‌زنی عناوین صفحات نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
سجل ورق ورق شده بیرجند، "غبار" روی میز مسئولان و محدودیت در مرز عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
70 کیلومتر جاده دوبانده در انتظار همت وزیر، 13000 بیکار تازه در راهند و میز افغانستان وزارت علوم در دانشگاه بیرجند تاسیس شود عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.

صفحه‌ها

اشتراک در امروز