نمایش 1 - 7 از 7
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرایان خبر داد:
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری سرایان از بوته کاری ۶۰ هکتار از مراتع آیسک این شهرستان خبر داد.
جمعی از خبرنگاران به همراه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از مراتع منابع طبیعی شهرستان زیرکوه بازدید کردند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی خبر داد
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: عملیات بیولوژیک بیابان‌زدایی در بیش از 174 هزار و 773 هکتار از عرصه های بیابانی اجرا شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی گفت: درشش ماهه نخست سال جاری خشکسالی 200 میلیاردتومان به استان خسارت وارد کرد.
مدیر کل منابع طبیعی و ابخیرداری خراسان جنوبی خبرداد
مدیر کل منابع طبیعی و ابخیرداری خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته 520هکتاراز اراضی استان خلع یدوبه زمین های ملی اضافه شده است واین اراضی با تشکیل 339فقره پرونده در مراجع قضایی به بیت المال بازگشته است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی:
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی گفت: در آستانه روز طبیعت اگر کسی به منابع طبیعی تجاوز کند برخورد خواهیم کرد.
رئیس اداره منابع طبیعی خوسف خبر داد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خوسف گفت: برای اجرای پروژه تعمیم ترسیب کربن در این شهرستان 6 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی و سازمان جنگل‌ها اخذ گردیده است.
اشتراک در مراتع