نمایش 111 - 120 از 684
پول‌های بلوکه شده در کارت پارک‌های بیرجند و بخش خصوصی هیچ حمایتی از ورزش نمی‌کند عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
ناهمخوانی تعداد پروازها با سابقه فرودگاه؟، خروش خراسان جنوبی بر علیه استکبار و خواستیم و توانستیم عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
ما هم می‌آییم، مانند همیشه و راه‌آهن استان نزدیک ایستگاه کلنگ‌زنی عناوین صفحات نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
سجل ورق ورق شده بیرجند، "غبار" روی میز مسئولان و محدودیت در مرز عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
70 کیلومتر جاده دوبانده در انتظار همت وزیر، 13000 بیکار تازه در راهند و میز افغانستان وزارت علوم در دانشگاه بیرجند تاسیس شود عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
کارنامه مدیریت شهری روی پل وعده‌ها و تصادفات 18 درصد کاهش یافت عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
زیرکوه 110 روز بدون فرماندار، پرونده‌های میلیاردی احتکار روی میز بازرسی و آب - جاده عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
استاندار و یک چمدان خبر و بیرجند، شهر کاج‌های سوخته عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
انتقال آب به استان در چند قدمی قرارداد، وزیر علوم به استان می‌آید و پمپاژ امید عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
چالش یک جلسه خاک‌های کیمیا و قیمتی استان و 120 میلیارد برای تکمیل محور بیرجند- قاین عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.

صفحه‌ها

اشتراک در روزنامه