نمایش 101 - 110 از 683
خراسان جنوبی، عسلویه معدنی کشور و حجب و حیای مردم استان و نامهربانی مرکزنشینان عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
پیشنهاد 3 نماینده به استاندار و آزمون دولت پس از انتصاب هفتمین استاندار عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
ظرفیت‌های استان باید شکوفا شود و دارهای فروافتاده فرش عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
اولین مصاحبه استاندار، اعتماد دولت به معتمدیان و سقوط به رتبه بیست و پنجم عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
تعهد دستگاه‌های خدمات‌رسان در معبر فرزان و شهرداری ماند و "فرزان" عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
65 پزشک متخصص؛ سهمیه امسال استان و فشار مزایده‌ها بر گلوی مسکن عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
60 کیلومتر دو بانده‌سازی معطل توجه سازمان برنامه و بودجه، داستان تلخ گردشگری بیرجند به روایت آمار و راه، راه آهن، فرودگاه عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
کشت زعفران بدون نیاز به آب و خاک، سبقت از مرگ و پرونده‌ جاده‌های خراسان جنوبی روی میز وزیر راه عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
530 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال 97 ، خط قرمز در سفر وزیر سبز و توصیه‌های آقای وزیر عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.
پول‌های بلوکه شده در کارت پارک‌های بیرجند و بخش خصوصی هیچ حمایتی از ورزش نمی‌کند عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز خراسان جنوبی هستند.

صفحه‌ها

اشتراک در روزنامه