نمایش 1 - 2 از 2
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی:
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان‌جنوبی گفت: حداکثر قیمت گوشت گوسفندی مرغوب در استان 80 هزار تومان است.
گزارش خبری؛
این روز ها با نرخ مصوب گوشت کیلویی 31 هزار تومان این برای مردم گران و برای قصابان ارزان است از این رو باید مسئولانبا گرانی نهاده های دامی تعادلی در بازار ایجاد کنند.
اشتراک در گوشت گوسفند