نمایش 1 - 3 از 3
خبرهای کانال پلیس 21 خردادماه:
فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی از کشف 21 کيلو و 900 گرم شیشه و دستگیری 4 نفر از سوداگران مرگ در شهرستان قاین خبر داد.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی:
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی از کشف 167 کیلو مواد مخدر صنعتی شیشه در بازرسی از یک دستگاه بونکر گاز در خراسان جنوبی خبر داد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی:
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس اسکانیا در ایست و بازرسی شهید حسینی سهل آباد نهبندان 25 کیلوگرم شیشه کشف شد.
اشتراک در کشف شیشه