نمایش 1 - 10 از 60
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: براساس الگوی نقشه‌های پیش‌یابی و اختلاف فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور تا پایان هفته جاری به تناوب منطقه تحت تاثیر وزش بادهای شدید همراه با گرد و خاک خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: به لحاظ دمایی طی امروز تا روز جمعه افزایش نسبی دمای هوا 1 تا 3 درجه سلسیوس را خواهیم داشت بر این اساس هوا به تدریج گرمتر می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: مطابق با الگوی نقشه‌های پیش‌یابی با تقویت اختلاف فشاری در منطقه شرق کشور به تدریج از امروز تا پایان هفته جاری به تناوب وزش بادهای شدید و خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه جاری از شدت گرمای هوا کاسته خواهد شد، گفت: از فردا تا اواسط هفته جاری با تقویت اختلاف فشار در منطقه شرق کشور وزش بادهای شدید و خیزش گرد و خاک را به همراه خواهد داشت.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه طی امروز و فردا کماکان وزش بادشدید و گرد و خاک در استان پیش‌بینی می‌شود، گفت: به لحاظ دمایی در این مدت تداوم گرما و گسترش موج گرمایی را خواهیم داشت.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: طی سه روز آینده گاهی وزش باد شدید و گردو خاک و در مرز شرقی استان در برخی ساعات کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه به لحاظ دمایی امروز با کاهش نسبی دمای هوا قدری از شدت گرما کاسته خواهد شد، گفت: از فردا تا پایان هفته جاری روند تغییرات دمای هوا افزایشی بوده و تا پایان هفته به تدریج گرمای هوا تشدید خواهد شد.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌های پیش‌یابی طی سه روز آینده وزش تندباد و گردو خاک به ویژه در مرز شرقی وزش باد شدید لحظه‌ای و کاهش دید افقی پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: با تأثیر زبانه‌های سیستم پر فشار امروز کاهش محسوس دمای هوا بین 4 تا 8 درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: بر اساس الگوی تابستانه حاکم بر نقشه‌های پیشیابی هواشناسی طی سه روز آینده پدیده قابل ذکر به ویژه در مرز شرقی استان گاهی وزش تندباد و گردو خاک خواهد بود.

صفحه‌ها

اشتراک در کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی