نمایش 1 - 3 از 3
مدیرکل ثبت احوال خراسان‌جنوبی مطرح کرد
مدیرکل ثبت احوال خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در سال ٩۶ به ازای هر هزار نفر زن متأهل در استان ۵/٨ نفر طلاق ثبت شده است، گفت: خراسان‌جنوبی رتبه ٢٨ کشور را در ثبت طلاق دارد.
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی خبر داد
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تا ابتدای خردادماه تعداد 54 هزار و 861 درخواست کارت هوشمند ملی در خراسان جنوبی ثبت شده است.
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی خبر داد
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در سال 96 تعداد 17 هزار و 885 ولادت ثبت شده است که نسبت به سال 95 به میزان 2 درصد کاهش داشته است و به ازای هر هزار نفر، 23 واقعه ولادت در اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.
اشتراک در کارت هوشمند ملی