نمایش 1 - 3 از 3
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان‌جنوبی:
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان‌جنوبی گفت: نقشه سرمایه گذاری استان و چالش‌های پیش رو جهت مشخص شدن تکلیف سرمایه گذاران در استان با توجه به اطلاعات تکمیلی و مورد نیاز تهیه می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان‌جنوبی تاکید کرد
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: استان جاذبه زیادی برای اقامت ندارد و درخواست میشود فوق العاده خاص به هر نحوی برای ماندگاری بیش از اندازه حداقل نیروهای کارآمد و اثر بخشی باشد در نظر گرفته شود‌.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان‌جنوبی:
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان‌جنوبی گفت: آموزشی که منجر به توانمندی شود و خروجی داشته باشد حتما برای آن سرمایه گذاری می‌کنیم.
اشتراک در پورعیسی