نمایش 1 - 3 از 3
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه به لحاظ دمایی امروز با کاهش نسبی دمای هوا قدری از شدت گرما کاسته خواهد شد، گفت: از فردا تا پایان هفته جاری روند تغییرات دمای هوا افزایشی بوده و تا پایان هفته به تدریج گرمای هوا تشدید خواهد شد.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: بر اساس الگوی تابستانه حاکم بر نقشه‌های پیشیابی هواشناسی طی سه روز آینده پدیده قابل ذکر به ویژه در مرز شرقی استان گاهی وزش تندباد و گردو خاک خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی خبر داد
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه طی امروز و فردا گاهی وزش تندباد و گردو خاک در استان قابل پیش‌بینی است، گفت: دمای هوا طی سه روز آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و ماندگاری هوای گرم در این مدت پیش‌بینی می‌شود.
اشتراک در وزش تندباد و گردو خاک