نمایش 1 - 1 از 1
رئیس دامپزشکی قاینات خبر داد
رئیس شبكه دامپزشكی قاينات از واكسيناسيون بيش از 400قلاده سگ صاحبدار بر عليه بيماری مهلک وخطرناک هاری توسط پرسنل اين شبكه خبر داد.
اشتراک در واکسیناسیون 400 قلاده سگ