نمایش 1 - 2 از 2
مدیر کل مرکز فناوری اطلاعات سازمان ملی استاندارد ایران مطرح کرد
مدیر کل مرکز فناوری اطلاعات سازمان ملی استاندارد ایران گفت: استانداردسازی کلید توسعه پایدار است.
معاون اموراقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان‌جنوبی تاکید کرد
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان‌جنوبی با تاکید بر این‌که بحث استاندارد و توجه به آن بایستی از کودکی و دربین دانش‌آموزان فرهنگ‌سازی شود، گفت: اگر فرهنگ‌سازی در بحث استاندارد و استاندارد سازی به درستی انجام شود قطعا شاهد نتایج خوبی در جامعه خواهیم بود. .
اشتراک در همایش استاندارد