نمایش 1 - 2 از 2
مدیر کل بیمه سلامت خراسان جنوبی خبر داد
مدیر کل بیمه سلامت خراسان جنوبی با اشاره به این‌که در سال ۹۸ پوشش بیمه‌ای جمعیت مددجویان کمیته امداد آغاز شده است، گفت: در 3 ماه گذشته 4 هزار دفترچه بیمه سلامت برای این مددجویان صادر شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران خبر داد
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با بیان این‌که ذات سازمان الکترونیک در حرکت بلوغ پیدا می کند، تصریح کرد: طرح رسیدگی الکترونیکی به اسناد بستری اکنون در 60 بیمارستان انجام شده و تا پایان سال به 500 بیمارستان دولتی افزایش خواهد یافت.
اشتراک در نسخه الکترونیکی