نمایش 1 - 3 از 3
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی برای 24 ساعت آینده بارندگی‌ها در استان ادامه پیدا خواهد کرد.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: طبق آخرین آمار دریافتی بیشترین میزان بارش‌ها در مهوید و فتح آباد فردوس با 59 میلی‌متر و 10 تا 12 سانتی‌متر برف اختصاص دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی:
کارشناس هواشناسی خراسان‌جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای طی امروز ناپایداری‌های جوی در استان به صورت وزش تندباد و بارش پراکنده وجود دارد.
اشتراک در میزان بارندگی‌ها